Rezerwacja
Impreza / Hotel: Kopenhaga Express (KOPENHAGA EXPRESS ZPR)
Termin : 10.11.2021 - 11.11.2021
Transport: Prom
Miejsce wsiadania:
Łączna cena:
798 PLN
Wyliczenie należności
  • 2 * osoba dorosła = 798 PLN
  • 2 * obowiązkowa dopłata na turystyczny fundusz pomocowy (TFP) 10PLN = 0 PLN
  • 2 * obowiązkowa dopłata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) 10PLN = 0 PLN
Liczba osób
Dorośli
Dzieci

Opcje dodatkowe


Osoba zgłaszająca
Pierwszy uczestnik
(dd.mm.yyyy)
Drugi uczestnik
(dd.mm.yyyy)
Formularz informacyjny
Formularz Informacyjny do Umów o Udział w Imprezie Turystycznej >>> Zobacz

Warunki uczestnictwa
Przetwarzanie danych
Warunki Ubezpieczenia
*