Rezerwacja
Impreza / Hotel: PROMEM NA BORNHOLM > Wycieczka 3-dniowa (PROMEM NA BORNHOLM K4 HB)
Termin : 03.09.2022 - 05.09.2022
Transport: Prom
Miejsce wsiadania:
Łączna cena:
1800 PLN
Wyliczenie należności
  • 2 * osoba dorosła = 1800 PLN
  • 2 * obowiązkowa dopłata na turystyczny fundusz pomocowy (TFP) 10PLN = 0 PLN
  • 2 * obowiązkowa dopłata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) 10PLN = 0 PLN
Liczba osób
Dorośli
Dzieci

Opcje dodatkowe

Osoba zgłaszająca
Pierwszy uczestnik
(dd.mm.yyyy)
Drugi uczestnik
(dd.mm.yyyy)
Formularz informacyjny
Formularz Informacyjny do Umów o Udział w Imprezie Turystycznej >>> Zobacz

Warunki uczestnictwa
Przetwarzanie danych
Warunki Ubezpieczenia
*